Důležité informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k pokračující pandemii Covid-19 vydalo MŠMT a MZd manuál pro organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb ve školním roce 2021 / 2022. Vzhledem k širokému rozsahu manuálu jsem vybral nejdůležitější a taxativní opatření.

Škola je dostatečně vybavena prostředky k dodržování zvýšených hygienických pravidel a pravidel úklidu a desinfekce. Má dostatečné množství dezinfekčních prostředků, jednorázových ručníků a přiměřeného množství náhradních roušek pro děti.

Na základních a středních školách bude provedeno plošné preventivní testování žáků v rozsahu tří antigenních testů (tyčinkový výtěr z nosních dírek). Tyto testy budou provedeny 1. 9. (pro první třídy 2. 9.), dále 6. 9. a 9. 9. 2021. Povinnost testovat neplatí pro žáky s dokončeným očkováním, prodělaným onemocněním Covid-19 (ne starším než 180 dnů) a žáky, kteří si přinesou potvrzení o provedení antigenního nebo PCR testu z certifikovaných pracovišť. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale pouze – po celou dobu výuky a vzdělávání – s uznanou ochranou nosu a úst. Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání testování. O případném dalším testování po 9. 9. 2021 rozhodne MZd podle výsledků screeningu a aktuální covidové situace.

V naší škole bude testování probíhat ve třídách.

Rodiče žáků 1. až 3. tříd mají právo být u testování svých dětí za dodržování opatření MZd (ochrana úst a nosu rouškou či respirátorem). Stejně tak všichni žáci a osoby pracující ve škole jsou povinni nosit ve společných prostorách ochranu nosu a úst. Totéž platí u tzv. třetích osob (zákonní zástupci, externí pracovníci, zástupci firem aj.), jejichž pobyt ve škole by měl být, alespoň na začátku, minimalizován.

V případě nejasností a pochybností se prosím obracejte na ředitele školy v zásadních otázkách výuky a vzdělávání.

Pro rodiče žáků 6. a 8. tříd, kteří se zúčastní adaptačního a přírodovědného kurzu – vzhledem k aktuálnímu průběhu nemoci Covid-19 v ČR jsme oba kurzy zachovali.

Pro případná další (jiná) opatření bude vydán samostatný článek a webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Mašek Vladimír, ředitel ZŠ

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy