Změna opatření MZČR a MŠMT

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na jednání vlády ČR bylo vydáno opatření MZČR, které ruší používání ochranných prostředků dýchacích cest během vzdělávání, kdy žáci jsou ve třídách (lavicích). Při ostatních aktivitách (např. příchody do třídy, režim o přestávkách) zůstává stejný režim jako doposud. Také pedagogičtí pracovníci během výuky nemusí mít nasazen respirátor ani roušku.
Sportovní aktivity na vnějších sportovištích nejsou nijak omezeny, pro sportovní činnost ve vnitřních prostorech jsou uvolněny nejen šatny, ale i sprchy. Antigenní testování ve školách bude ukončeno k 30. červnu 2021, pro naši školu tedy zůstávají termíny 14. 6., 21. 6. a 28. 6. 2021.

V. Mašek, ředitel ZŠ

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy