Další rozvolňování

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

S rozvolňováním epidemiologické situace přijala vláda ČR další opatření platná od 31. 5. 2021. Pro školy také od uvedeného data platí:

  • jsou povoleny školy v přírodě (řídí se mimořádným opatřením MZ ČR),
  • jsou povoleny školní výlety (i vícedenní). Při ubytování žáků platí pravidla MZ ČR pro ubytovací zařízení,
  • je povoleno sportování ve vnitřních prostorech – pro školu i s otevřením šaten, pro veřejnost (sportovní oddíly, zájmové kroužky) zatím bez využití šaten a sprch.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy