Informace pro zákonné zástupce žáků

Novelizované mimořádné opatření MZ ČR, které má účinnost od 17. 5. přináší pro školu tyto změny:

  • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací (všichni žáci 1. až 5. tříd nastupují od 17. 5. 2021 do školy), Tito žáci budou testováni Ag testy vždy v pondělí (nebo nejbližší den příchodu do školy),
  • druhý stupeň (žáci 6. až 9. tříd) mají rotační výuku – v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou ve škole 7. třídy a 9. třídy (6. a 8. třídy mají distanční výuku). Tito žáci budou testováni Ag testy vždy v pondělí a ve středu,
  • ruší se povinnost homogenních skupin a oddělení – platí zejména pro ŠD, jazykové skupiny, volitelné předměty apod.,
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
  • zaměstnanci ve školství se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu,
  • ve vnitřních prostorách školy pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy