Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2021/2022 byli přijati tito žáci:
1/2021-PT, 2/2021-PT, 3/2021-PT, 4/2021-PT, 5/2021-PT, 6/2021-PT,  8/2021-PT, 9/2021-PT, 10/2021-PT, 11/2021-PT, 12/2021-PT, 13/2021-PT, 14/2021-PT, 15/2021-PT, 16/2021-PT, 17/2021-PT, 18/2021-PT, 19/2021-PT, 20/2021-PT, 21/2021-PT, 22/2021-PT, 23/2021-PT, 24/2021-PT, 25/2021-PT, 26/2021-PT, 27/2021-PT, 28/2021-PT, 30/2021-PT, 31/2021-PT, 32/2021-PT, 33/2021-PT, 34/2021-PT, 35/2021-PT, 37/2021-PT, 38/2021-PT, 39/2021-PT, 40/2021-PT, 41/2021-PT, 42/2021-PT, 43/2021-PT, 44/2021-PT, 45/2021-PT, 46/2021-PT, 47/2021-PT, 48/2021-PT, 49/2021-PT, 50/2021-PT, 51/2021-PT, 52/2021-PT, 53/2021-PT, 55/2021-PT, 56/2021-PT, 57/2021-PT, 59/2021-PT, 60/2021-PT, 61/2021-PT, 62/2021-PT, 64/2021-PT, 65/2021-PT,

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy