Nástup žáků 2. stupně k prezenční výuce

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření nastupují do prezenční výuky žáci druhého stupně. Jedná se o tzv. rotační výuku. U nás nastupují v týdnu od 10. 5. 2021 všechny šesté a osmé třídy (7. a 9. třídy pokračují v distanční výuce). V dalším týdnu – od 17. 5. 2021 nastupují všechny sedmé a deváté třídy (6. a 8. třídy mají distanční výuku). Tento systém zatím platí do odvolání.

Žáci nastupující k prezenční výuce budou testováni dvakrát v týdnu – u nás jsou testovací dny pondělí a středa. Dva testy v týdnu platí jen pro 2. stupeň, 1. stupeň se testuje jen v pondělí (tedy jedenkrát v týdnu). Testů se nemusí zúčastnit žák, který si přinese potvrzení o AG – testu (ne starší než 3 dny), potvrzení o absolvování úplného, dokončeného očkování nebo o prodělání nemoci COVID v době ne starší než 90 dnů.

Žáci v prezenční i distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – žáci v prezenční výuce se stravují v jídelně po ukončení výuky, pro žáky v distanční výuce platí nadále možnost vyzvednout jídlo do nosičů. Předchozí hygienická opatření – desinfekce, roušky ve vnitřních prostorách, homogenní skupiny AJ – zůstávají nezměněny.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy