Upozornění pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia platí povinnost mít negativní test na COVID-19 a předložit potvrzení o tomto na příslušné střední škole. Tento test nesmí být starší než 7 dnů. Pro základní školy, jejichž je žák kmenovým žákem, platí povinnost, v případě požádání zákonných zástupců, otestovat daného žáka. (Naše škola obdržela LEPU testy – výtěr se provádí samoodběrem dle pokynů výtěrem z nosních dírek). Žák ovšem může využít odběrových center pro provádění AG-testů a potvrzení získat tam. Je také možné předložit potvrzení od lékaře, odborného pracoviště o prodělání nemoci COVID-19, od které nesmí uplynout více než 90 dní. Případně je možné předložit potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo více než 14 dní.

Vzhledem k posunutí přijímacích zkoušek (3. a 4. 5. 2021 – čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a 5. a 6. 5. 2021 – víceletá gymnázia) se testování na naší škole provádí:

  • pro čtyřleté obory – 27. – 30. 4. 2021, příp. 3. 5. 2021 – v době od 8:00 do 14:00
  • pro víceletá gymnázia – 29. a 30. 4.2021 a 3. a 4. 5. 2021, příp. 5. 5. 2021 – v době od 8:00 – 14:00
  • pro zkoušky náhradní nebo pro zkoušky na SS (obory bez maturitní zkoušky) – po telefonické dohodě s vedením školy, v pracovní dny od 8:00 do 14:00.

V případě dotazů nebo dalších záležitostí Ag-testů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy