Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s jednáním vlády 6. 4. 2021 bylo rozhodnuto o prezenčním vyučování 1. stupně ZŠ (1. až 5. třídy) rotačním způsobem. Prezenční vyučování je podmíněno testováním antigenními testy (tyto obdržela naše škola) dvakrát týdně u dětí a pedagogických pracovníků pracujících přímo s dětmi. U ostatních pracovníků školy dostačuje tento test jedenkrát týdně. Jako testovací dny byly zvoleny pondělí a středa. Pokud by žák přicházel další dny (z důvodu nemoc aj.) je povinen podrobit se těmto testům po svém příchodu jiný den (obdobné platí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky). Žák (zákonný zástupce) může předložit potvrzení, že AG test absolvoval v jiném certifikovaném testovacím středisku. Toto potvrzení nesmí být straší než 48 hodin a žák jej předává vedení školy. Povinnost testovat se AG testy neplatí pro pracovníky, kteří již absolvovali celkovou (úplnou) vakcinaci a od jejího skončení uplynulo více jak 14 dnů a pro žáky (pracovníky), kteří prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

Ag testy jsou neinvazní, prováděny tzv. samoodběrem, žák si provádí vyšetření sám. U žáků 1. až 3. tříd je dovolena asistence zákonných zástupců při dodržení všech hygienických opatření (respirátory, desinfekce). Instruktážní video k AG+ testování je k dispozici zde:

Škola je povinna zasílat po každém testování hlášení směrem ke KHS a zároveň uvědomit rodiče o případné pozitivitě AG testu u jejich dítěte. V tomto případě škola zákonnému zástupci vydá potvrzení a probere s ním další nutné (ze zákonných nařízení) kroky.

V souvislosti s nástupem tříd k prezenční výuce je škola otevřena pro děti a zákonné zástupce (doprovod 1. až 3. tříd) od 7:15 hod počínaje od pondělí 12. 4. 2020 do odvolání. Školní družina pracuje od 6:00 hod. a děti do ní přicházející budou testovány tam (vyčleněná místnost) nebo paní vychovatelce předloží platné potvrzení o absolvovaném AG testu. Tyto děti již ve škole ten den testovány znovu nebudou.

Prezenční výuka (výuka ve škole) v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 začne pro tyto třídy:
1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.C a 5.B.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 přijdou do školy třídy:
1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A a 5.C.

Pokud zákonný zástupce odmítne AG test pro své děti, jsou tyto děti omluveny z prezenční výuky. Za tuto absenci, kterou deklaruje zákonný zástupce, nejsou nijak sankcionovány. Těmto žákům je práce na týden, kdy ve škole omluveně chybějí, zadávána učiteli prostřednictvím Bakalářů. Ve výjimečných, odůvodněných případech, se může zákonný zástupce dohodnout s učiteli na převzetí písemných zadání úkolů a na termínu jejich zpětného odevzdání.

Všechny další opatření k udržování hygienických standardů zůstávají v platnosti (respirátory, desinfekce, větrání, průběžná desinfekce nejvytěžovanějších provozních míst aj.).

V případě dotazů a jiných školských záležitostí se obracejte na vedení školy.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy