Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, v souvislosti s pokračující nedobrou pandemickou situací vydalo MŠMT opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější sdělení z tohoto aktuálního znění.

MŠMT stanovilo nové termíny pro jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky:

  1. řádný termín JPZ …… 3. května 2021
  2. rádný termín JPZ …… 4. května 2021

Pro JPZ na víceletá gymnázia platí:

  1. termín JPZ …… 5. května 2021
  2. termín JPZ …… 6. května 2021

Náhradní termíny pro adepty studia, kteří se ze závažných důvodů (nemoc, karanténa a další) nemohli zúčastnit JPZ, se stanovují takto:

  1. náhradní termín …… 2. června 2021
  2. náhradní termín …… 3. června 2021

Trvání testů se prodlužuje – u českého jazyka a literatury činí 70 minut, u matematiky 80 minut.

Pokud se JPZ z rozhodnutí ředitele střední školy nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška (dále ŠKPZK). Termíny ŠKPZK mohou být vyhlášeny v rozmezí od 3. 5. 2021 do 19. 5. 2021. Ředitel střední školy vyhlásí do 9. 4. 2021 termín ŠKPZK na internetových stránkách školy. Pozvánku k HPZ, resp. ŠKPZK, zašle ředitel střední školy nejpozději do 19. 4. 2021 (resp. Do 20. 4. 2021).

Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2020. Zápisový lístek odevzdají uchazeči do 10-ti pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Mgr. Ivana Majerová – vých. Poradkyně
Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy