Přihlášení do MS Office 365 a stručný návod pro obsluhu

Vážení rodiče, vážení žáci

během posledních 14 dní jste dostali přístup do systému Office 365. Jedná se o cloudové řešení plné známých aplikací, které znáte nejen z hodin informatiky, ale i z domova. Pomocí tohoto systému můžete zpracovávat referáty, prezentace a jiné úkoly zadané učiteli, spravovat poštu, komunikovat a pořádat online setkání s vyučujícími i se spolužáky, vytvářet stránky s obsahem, sdílet videa a další produktivní činnosti související s výukou.

Nejen ti z vás, kteří se nestihli připojit do systému určitě ocení následující návod a krátké představení systému a jeho možností.

Jak na to?

 • Do vyhledávače zadáme „office 365“ a vybereme odkaz pod názvem „Office 365 Login„, popř. rovnou zadáme adresu office.com
 • Na úvodní stránce zvolíme tlačítko „Přihlásit se„.

 • Systém vyžaduje přihlášení pomocí e-mailové adresy. Účty byly již žákům vytvořeny. Obecně platí, že každý žák má adresu ve tvaru jméno.příjmení@edisonka.cz (bez diakritiky)

 • Na další obrazovce je nutné zadat heslo. Univerzální heslo již visí na nástěnce školy ve zprávách systému Bakaláři.

 • Po zadání hesla systém vyžaduje tvorbu vlastního hesla. Aktuální heslo je univerzální heslo uvedené na nástěnce školy ve zprávách systému Bakaláři. Do polí pro Nové heslo a Nové heslo znovu zadáme naše nové heslo. Systém je relativně přísný na složitost hesel. Vyžaduje alespoň 8znakové heslo s malými i velkými písmeny a čísly. Nesmí také obsahovat známé kombinace znaků jako např. 123456, qwerty, abcdef apod. Heslo doporučujeme poznamenat, později se dá v případě potřeby resetovat.
 • Poslední stránka slouží k uvedení dalších kontaktů – telefonního čísla nebo další e-mailové adresy. Tyto kontakty slouží v případě potřeby pro ověření identity uživatele k resetování zapomenutého hesla. Postačí jedna možnost.
 • Po úspěšném zdolání těchto kroků nás přivítá prostředí systému

 

Jaké možnosti a funkce systém nabízí?

 • známé kancelářské aplikace – Word, Excel, PowerPoint
 • poštovního klienta a školní e-mailová adresa – Outlook
 • cloudové úložiště pro vlastní data a soubory – OneDrive
 • poznámkové bloky – OneNote
 • komunikační nástroj s možností videohovorů, sdílení, práce ve skupinách, zadávání úkolů – Teams (vzhledově i funkčně podobné aplikaci Skype)
 • sdílená tabule, prostor pro sdílení videí a mnoho dalších

Jak se systém liší od běžných kancelářských nástrojů?

 • vše máme na jednom místě
 • cloud => data i aplikace můžeme používat kdekoliv (ve škole, doma, na cestách) a můžeme je okamžitě sdílet
 • možnost kolaborace – aktivní způsob spolupráce
 • není nutné nic instalovat, vše běží přímo z prohlížeče (výjimku tvoří aplikace pro mobilní zařízení) – doporučujeme prohlížeče Google Chrome nebo MS Edge (Firefox nepodporuje všechny funkce, starší Internet Explorer se chová nepředvídatelně, ostatní nejsou otestovány)
 • lze využívat na všech platformách – stolní počítače, notebooky, telefony, tablety
 • lze využívat na všech operačních systémech – Windows, Android, iOS, Linux
 • dává dětem náhled na moderní nástroj využívaný v profesionální sféře k běžným i odborným činnostem
 • využívá naplno moderní technologie, podněcuje spolupráci a dává volnost ve výběru platformy nebo zařízení
 • data jsou zálohována, vše je bezpečně uloženo a data nejsou náchylná na ztrátu či poškození z důvodu selhání zařízení

Za jakým účelem lze systém využívat?

 • každý dle vlastní potřeby – lze využívat pro práci související s výukou a činnostmi ve škole a není nutné pořizovat další finančně nákladné programy
 • komunikace s učiteli a spolužáky
 • organizace na projektech, skupinových pracích, výletech a dalších školních akcích
 • možnost doplnění učiva, doučování
 • distanční výuka – přednášky učitelů, výklady, doučování, zadávání úkolů a cvičení nebo i jen setkání se třídním na kus řeči 🙂
 • setkávání rodičů s učiteli – v případě nouze nebo potřeby lze zorganizovat např. třídní schůzky online popř. jinak realizovat spojení žák – rodič – učitel – škola

Jak se efektivně orientovat v systému?

 • nápověda – samotný systém i oficiální stránky firmy Microsoft nabízí rozsáhlou nápovědu (někdy dokonce i videomanuály) k jednotlivým aplikacím
 • nebát se zkoušet a prozkoumávat systém z vlastní iniciativy
 • obrátit se na pomoc – Mgr. Zscherp prostřednictvím systému Bakaláři nebo osobně – 2. patro, učebna VT nebo kabinet 172.

 

 

 • PŘEHLED AKTUALIT
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy