Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd se konají v období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Zápis se děje dle správního řádu – žádost je možné učinit písemně, ústně nebo elektronickým podáním. Tedy žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. datovou schránkou (ID datové schránky školy – hcmz3js)
  2. e-mailem na masek@edisonka.cz (nutná zpětná vazba zákonného zástupce – číslo mobilního telefonu, škola zařídí do 5-ti dnů tzv. nutné potvrzení)
  3. poštou
  4. osobním podáním ve škole

V případě osobního podání jsou vyhrazeny dva dny pro tento způsob – 9. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 a 10. 4. 2021 od 9:00 do 12:00. Je možné u Mgr. Klímové (zástupkyně pro 1. stupeň) si zarezervovat čas na tel. 739 633 626. Na tomto čísle můžete domluvit osobní schůzku i na jiný dubnový den. Pro zápis jsou nutné osobní údaje dítěte, kopie rodného listu (může být z originálu učiněna ve škole), příp. další důležité náležitosti týkající se vzdělávání či zdravotního stavu dítěte.

Při osobním podání je nutné dodržovat všechna hygienická a epidemiologická opatření.

Bude-li na konci školního roku epidemiologická situace příznivá, budou uspořádány v červnu společné schůzky zákonných zástupců a učitelů. Pokud se týkají záležitosti zápisu odkladu školní docházky, doporučuji individuální konzultaci s Mgr. Klímovou (tel. kontakt viz výše).

Osobní přítomnost dítěte při zápisu není nutná.

Mgr. Vladimír Mašek – řed. školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy