Nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 22. 2. 2021 mimořádné opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v našem státu. S účinností od 25. února 2021 platí nutnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou:

– respirátor naplňující technické požadavky, včetně účinnosti 95% filtrace, např. FFP/KN95,
– zdravotnická obličejová maska naplňující technické podmínky – norma ČSN EN 14683+AC

Tyto prostředky se používají ve všech vnitřních prostorech včetně škol a školských zařízení.

V podstatě platí dvě odchylky:

a) učitel může v nezbytných (výjimečných) případech použít pro výuku ochranný štít s tím, že dodržuje předepsané vzdálenosti a rozestupy od žáka,
b) do dne 28. 2. 2021 do 23:59 hod. lze místo shora uvedených ochranných prostředků používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

 

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy