Omlouvání nepřítomnosti žáka na distanční výuce

Nepřítomnost žáků na distanční výuce (on-line výuka na MS Teams, případně jiné formy výuky – Bakaláři, Skype, papírová forma) omlouvají rodiče do tří pracovních dnů prostřednictvím systému Bakaláři nebo telefonicky ve škole, přip. třídnímu učiteli nebo ve výjimečných případech osobně.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy