Vládní opatření – leden 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

s další změnou v epidemiologické situaci v ČR přijala vláda opatření, která jsou prozatím platná pro školy a školská zařízení do 10. ledna 2021.

V době od 4. 1. do 8. 1. 2021 se prezenčně učí 1. a 2. tříd ZŠ. Ostatní žáci 3. až 9. tříd – mají povinnou distanční výuku. Školní družiny fungují v homogenních skupinách pro žáky 1. a 2. tříd (tedy po jednotlivých třídách, max. po ročnících). Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Nejsou v provozu kroužky, je zakázána škola v přírodě a školní výlety, není však zakázána vzdělávací činnost ve venkovních prostorách při zachování homogenity skupiny.

Stravování je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní si mohou stravu odebrat pouze výdejním okénkem (žáci 3. – 9. tříd, cizí strávníci, zaměstnanci nepřítomní na pracovišti). Žáci 3. až 9. tříd mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žákům 3. – 9. tříd budou již zaplacené obědy na dobu distanční výuky automaticky odhlášeny, dospělí si je, případně, musí odhlásit u vedoucí školní jídelny.

Mgr. Vladimír Mašek – řed. školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy