schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu – 2021

V souladu s ustanovením §28a, odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro plnění povinností ve věci rozpočtu (ročního plánu výnosů a nákladů) a střednědobého výhledu rozpočtu (střednědobého plánu výnosů a nákladů) pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Teplice, schválenými Usnesením RM č. 0606/17 ze dne 25. 8. 2017, zveřejňuji návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu.

K nahlédnutí zde.

Předpokládaný stav inv. fondu k 31. 12. 2020 – 593 054,- Kč

ODPISOVÝ PLÁN:

Předpokládaná tvorba inv. Fondu v roce 2021 – 2 376 390,- Kč

INVESTIČNÍ PLÁN:

Předpokládaný zůstatek inv. Fondu k 31. 12. 2021 – 368 692,- Kč

Příspěvek na odpisy budov – 2 100 752,- Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz škol – 7 700 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace – Regionální fotbalová akademie ÚK – 1 200 000,- Kč

Mgr. Vladimír Mašek
ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy