Další rozvolňování opatření

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

souběžně s dalším rozvolňováním dochází k další změnám. Základních škol, tedy i nás, se týkají ty, které jsou platné od 30. 11. 2020. Zkusím je stručně sumarizovat.

Od výše uvedeného data je prezenční výuka pro všechny třídy 1. stupně. Do školy tedy docházejí žáci 1. 2. 3. 4. a 5. tříd. Stejně tak docházejí od tohoto data žáci 9. tříd. Žáci 6. 7. a 8. tříd budou mít tzv. rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech). Pro naši školu vzhledem k zachování ŠvP, výuce jazyků a specifikům sportovních tříd je stanovuji takto:

týden 30. 11. – 4. 12. – ve škole jsou 6.ABC a 8.AB

týden 7. 12. – 11. 12. – ve škole jsou 7.ABC a 8.CD

týden 14. 12. – 18. 12. – ve škole jsou 6.ABC a 8.AB

  1. 12 a 22. 12. – ve škole jsou 7. ABC a 8.CD

Třídy, které nejsou ve škole, mají povinnou distanční výuku (MS Teams, systém Bakaláři).

Školní družiny fungují, budou však rozděleny podle ročníku dle personálních možností školy. Se změnami budete seznámeni nejpozději do 27. 11. 2020 včetně. Časový rozvrh provozu ŠD zůstává nezměněn. Školní jídelna vaří. Žáci v prezenční výuce obědvají v jídelně v čase 11:50 – 14:00, žáci v distanční výuce si obědy vyzvedávají u okénka v čase 11:10 – 11:45. Všichni žáci stravující se ve ŠJ mají nárok na dotovaný oběd.

Pro veškerý život ve škole platí zpřísněná hygienická pravidla. Roušky u všech osob pohybujících se ve škole, včetně dětí, zvýšená desinfekce prostor, dodržování zásad osobní hygieny a větrání prostor. Pohyb tzv. třetích osob je omezen na minimum a na nejnutnější případy. Jsou ale možné konzultace žáků s vyučujícími (po vzájemné dohodě) v režimu 1 – 1 + příp. zákonný zástupce.

Dále nejsou v provozu kroužky na škole, není tělesná výchova, včetně plavání a zpěv. Školy v přírodě, sportovní kurzy a školní výlety jsou nadále zakázány.

Tato opatření se mohou měnit podle směrnice Opatření PES pro oblast školství, která specifikují na škále 1 – 5 jednotlivé kroky rozvolňování. Nyní nacházíme ve stupni 4.

Přejme si, aby „PES“ brzy zkrotl a dostal se do nám přátelských stupňů 2, nebo 1.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy