Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. třídy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k postupnému rozvolňování opatření nouzového stavu v ČR se pro 1. a 2. ročníky ZŠ obnovuje povinná prezenční výuka počínaje dnem 18. 11. 2020. Výuka probíhá v jednotlivých třídách (třídy se neslučují) podle standardního rozvrhu kromě zpěvu a sportovní činnosti. Jsou dodržovány zásady osobní hygieny, zvýšené desinfekce prostoru a větrání o přestávkách, ale i během výuky (uprostřed vyučovací hodiny). Žáci, vyučující učitelé a všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky, příp. adekvátní ochranu nosu a úst.

Školní družiny budou v provozu, pro každou třídu bude vyčleněna jedna skupina ŠD, děti se nebudou mísit. Ranní družina bude v provozu od 6:00 do 7:40 (pouze nutné případy) a odpolední po výuce do 16:00.

Školní jídelna je v provozu – prezenčně se stravují pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy. Ostatní (žáci v distanční výuce, cizí strávníci a zaměstnanci školy pracující v režimu „home office“) mohou odebírat stravu výdejním okénkem v určených časech. I žáci učící se distančním způsobem mají nárok na dotovaný oběd. Zároveň tito žáci mohou využít po dohodě s vyučujícími individuálních konzultací ve škole v režimu žák + vyučující (přip. + zákonný zástupce) při zachování všech zpřísněných hygienických opatření.

Činnost kroužků, ať již školních nebo externích, je nadále pozastavena.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy