Krizová opatření na škole

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovolte mi abych vás informoval o krizových opatřeních, které přijala vláda ČR v oblasti školství s účinností od 14. 101. 2020. V informaci MŠMT, která přišla dnes ráno, jsou řešeny tyto věci:

  1.  zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ, žáci přecházejí na distanční výuku,
  2.  zakazuje se činnost školních družin a klubů,
  3.  platí zákaz všech volnočasových aktivit (kroužky při škole). V návaznosti byly zakázány všechny činnosti v tělocvičnách, bazénu i venkovních prostorech školy
  4.  školní jídelnu jsem ponechal v provozu. Stravování je umožněno za dodržování zpřísněných hygienických podmínek (stála desinfekce, větrání, rozestupy mezi stoly a míst k sezení) pracovníkům školy,

Důležité: Na školní stravování za dotovanou cenu mají nárok i žáci školy učící se distančním způsobem. Pokud mají obědy zaplaceny a nebudou se ve dnech 14. 10. – 23. 10. 2020 stravovat, bude jim finanční částka převedena do dalšího období. Cizí strávníci mohou jídlo odebrat pouze s sebou.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna, škola nebude v provozu, včetně školní družiny a školní jídelny. Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Přeji vám všem hodně zdraví, síly a trpělivosti.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

 • PŘEHLED AKTUALIT
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy