Hygienická opatření na škole

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s nastávajícím školním rokem 2020/2021 a reálnou epidemiologickou situací přijalo MŠMT ČR a MZd ČR manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Tento manuál v podstatě navazuje na podobné nařízení z května 2020 s několika změnami reagujícími na současný vývoj onemocnění Covid-19.

Naše škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. K hygienickým a bezpečnostním opatřením:

  1. nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti,
  2. nejsou stanovena žádná plošná omezení pročtu dětí ve třídách, odděleních, skupinách či kurzech,
  3. nevyžadují se roušky v prostorách školy; přesto prosíme, aby pro případ akutní potřeby měly vaše děti jednu v tašce. Také aby měly dostatek papírových kapesníků.

Škola v době prázdnin získala (koupila, dostala darem) dostatek hygienických prostředků – desinfekce s virucidní aktivitou, jednorázové ručníky, prostředky na intenzivní úklid atd.

Prosíme, abyste zvážili nutnost vašeho pobytu ve škole, případně si domluvili návštěvy, konzultace s pedagogickými pracovníky předem.

Vedení školy vážilo i konání obou zářijových kurzů – adaptačního pro 6. třídy a přírodovědného pro 8. třídy. Vzhledem k prozatímní situaci výskytu Covid-19 jsme se rozhodli uvedené aktivit realizovat. Ostatní akce (např. lyžařské kurzy) se zatím připravují a jejich realizace je závislá na koronavirové situaci. MŠMT zatím nebude realizovat soutěže (sportovní, vědomostní) celostátního charakteru.

Škola disponuje bezkontaktními teploměry a vyčlenila jednu místnost jako izolaci. V souvislosti s tímto opatřením prosíme, abyste dítě, pokud již ráno vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, neposílali do školy. V případě výskytu příznaků při přítomnosti žáka ve škole škola neprodleně informuje zákonné zástupce žáka. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a rozhodne o protiepidemiologických opatřeních (rizikové kontakty a s tím související vyšetření nejbližších osob, karanténní opatření aj.) O možné vzniklé epidemiologické situaci škola informuje neprodleně zákonné zástupce a svého zřizovatele.

Škola by přešla na distanční vyučování (výuka na dálku), pokud by ze závažných důvodů (karanténa, plošná opatření KHS nebo MZd ČR) byla znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny  žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci by pokračovali v prezenčním vzdělávání.

Školní stravování má též zpřísněná pravidla pro úklid a hygienu. Stejně jako u vstupu do jednotlivých pavilónů je i zde stojan s desinfekcí. Není umožněn samoobslužný výdej. Cizí strávníci mají vymezený čas (11:10-11:45), který musí být striktně dodržován. Po odchodu cizích strávníků bude vyčleněný prostor dezinfikován. Případná další opatření nebo důležité změny budou vyvěšeny na webových stránkách školy a v systému bakaláři.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy