Pro rodiče, zákonné zástupce žáků 2. stupně

V souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace je umožněna od 8. 6. 2020 osobní přítomnosti žáků 2. stupně v základní škole. Vzhledem k tomu, že 8. června 2020 se konají přijímací zkoušky na SŠ, využije naše škola této možnosti od úterý 9. 6. 2020.

Aktivity žáků ve škole se týkají individuálních nebo skupinových konzultací (objasnění učiva, zadání domácího procvičování) , to vše v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Rozhodně budou provedeny třídnické hodiny, žáci si mohou vyzvednout školní potřeby nebo osobní věci, které zůstaly ve škole a podle pokynů třídních učitelů se v druhé polovině června budou odevzdávat učebnice. Vzhledem k tomu, že skupiny mohou nejvýše po 15-ti žácích, budou třídním učitelům pomáhat jejich kolegové, netřídní učitelé, případné asistenti pedagoga. Se skupinou mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Každý žák má mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Také žák odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). S dalšími hygienickými a bezpečnostními opatřeními budou žáci seznámeni po zahájení aktivit po příchodu do školy.

Pro ZŠ Teplice, Edisonova ulice platí aktivity, konzultace a hodiny pro žáky 2. stupně vždy v určený den od 9:00 – 12:00. V den, kdy jsou žáci ve škole, mají nárok na dotovaný oběd.

Rozvržení je stanoveno takto:

úterý – 6. třídy – 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2020,

středa – 7. třídy – 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2020,

čtvrtek – 8. třídy – 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2020.

9. třídy mají dva pátky a to 19. 6. 2020 a 26. 6. 2020.

Vysvědčení, které bude mít tradiční numerickou formu, bude vydáno v úterý 30. 6. 2020.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy