Přírodovědný terénní kurz 2020

Vážení rodiče !
V září 2020 proběhne v Jiřetíně pod Jedlovou terénní kurz pro 8.ročník zaměřený na přírodovědné předměty (Př, Ch, Z, F, M).
Cílem kurzu je praktické ověření nabytých znalostí a dovedností, osvojení základů práce s odbornými přístroji a metodami, které žákům výrazně usnadní pochopení probírané teorie v 8. a 9. ročníku. Proto bychom byli rádi, kdyby se kurzu zúčastnili všichni žáci. Po celou dobu kurzu budou žákům k dispozici učitelé a odborní instruktoři .

Přihláška ke stažení zde

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy