Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2020/2021 byli přijati tito žáci:
1/2020-PT, 2/2020-PT, 3/2020-PT, 4/2020-PT, 6/2020-PT, 7/2020-PT, 8/2020-PT, 9/2020-PT, 10/2020-PT, 11/2020-PT, 12/2020-PT, 13/2020-PT, 14/2020-PT, 15/2020-PT, 16/2020-PT, 17/2020-PT, 18/2020-PT, 19/2020-PT, 20/2020-PT, 21/2020-PT, 22/2020-PT, 23/2020-PT, 24/2020-PT, 25/2020-PT, 26/2020-PT, 27/2020-PT, 28/2020-PT, 29/2020-PT, 30/2020-PT, 31/2020-PT, 32/2020-PT, 33/2020-PT, 34/2020-PT, 35/2020-PT, 36/2020-PT, 37/2020-PT, 38/2020-PT, 39/2020-PT, 40/2020-PT, 41/2020-PT, 42/2020-PT, 43/2020-PT, 44/2020-PT, 45/2020-PT, 46/2020-PT, 47/2020-PT, 48/2020-PT, 49/2020-PT, 50/2020-PT, 51/2020-PT, 52/2020-PT, 53/2020-PT, 54/2020-PT, 55/2020-PT, 56/2020-PT, 57/2020-PT, 58/2020-PT, 59/2020-PT, 60/2020-PT, 61/2020-PT, 62/2020-PT, 63/2020-PT,

Všichni žáci byli přijati.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy