Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, případně 9. ročníků

V minulých dnech vydalo MŠMT formou manuálu soubor hygienických a provozních podmínek nazvaných Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Připomenu některé hlavní zásady a jejich případné aplikace na podmínky naší školy:

 • A) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst. Škola se bude otevírat v 7:40, je nadbytećné chodit dřív, neboť veškeré ranní aktivity, včetně ranní družiny jsou zrušeny,
 • B) všechny děti (pouze děti, doprovázející osoby mají vstup do školy ZAKÁZÁN) vstupují hlavním vchodem, tedy z Edisonovy ulice, zde je přebírají určení pedagogičtí pracovníci,
 • C) každý žák má s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • D) vybavení tříd, toalet a společných prostor hygienickými a desinfekčními prostředky je v gesci školy. Chci ujistit, že škola má již nakoupeno dostatek prostředků a zároveň dostatek financí, aby případný provozní deficit ihned nahradila,
 • E) žáci po příchodu do třídy použijí dezinfekci na ruce,
 • F) počet žáků ve skupině je maximálně 15 žáků a je neměnný,
 • G) od 25. 5. 2020 začne fungovat i ŠJ – s pravidly pro provoz ŠJ budete seznámeni na webových stránkách školy dne 20. 5. 2020,
 • H) žáci při příchodu první den předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení ZDE, možno i v listinné podobě vyzvednout v sekretariátu školy – každý pracovní den od 8:00 do 14:00),
 • Ch) zákonní zástupci vyzvedávají předávají žáka u hlavního vchodu školy, omlouvají žáka telefonicky nebo pomocí e-mailu. Škola má povinnost vést evidenci docházky těchto žáků,
 • I) žáka nelze do třídy (pracovní skupiny) zařadit později než k 25. 5. 2020,
 • J) výuka bude uzpůsobena změněným podmínkám – v naší škole od 8:00 do 11:40. Rozvrh tříd (skupin) bude vyvěšen na webových stránkách školy,
 • K) pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy od 11. 5. 2020, u nás od 12. 5. 2020 – platí podobná či stejná hygienická pravidla (tedy body A) – F) a H)) U přípravy těchto žáků je možno střídat vyučující, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

O důležitých případných změnách budu ihned informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

příloha_čestné_prohlášení

 • PŘEHLED AKTUALIT
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy