Přijímací zkoušky na střední školy – pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče žáků 9.tříd!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní
přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují
pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je
15 při zajištění všech hygienických zásad. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze
zařadit do školní skupiny později, než 11.5. 2020.Je možné střídání více vyučujících u jedné skupiny
žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Vzhledem k těmto skutečnostem nabízíme možnost přípravy na přijímací zkoušky pro žáky
9.ročníků. Příprava bude probíhat od úterý do čtvrtka od 9 hodin do 12 hodin. Začátek
těchto kurzů je stanoven na 12. 5. 2020. Příprava bude zaměřena na matematiku a český jazyk.
Přípravu povedou učitelé jednotlivých předmětů ve školním roce 2019/2020. Přesná organizace
bude zák. zástupcům oznámena podle počtu zájemců. Tyto kurzy budou až do termínu přijímacích
zkoušek (MŠMT upřesní termín).

Je také potřeba, aby žák měl na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Zákonní
zástupci vyplní čestné prohlášení, které bude v příloze a přinesou ho 12. 5. 2020 do školy.
Škola také zajistí možnost zakoupení si občerstvení v prostorách školy. Pro žáky dojíždějící
zjišťujeme možnost ubytování na tyto dny na internátu pří zajištění hyg. zásad.

Proto žádáme zákonné zástupce žáků o vyplnění malého dotazníku a zaslání na email
kokes@edisonka.cz do 10.5.2020 ! Vyplňují pouze ti, kteří mají zájem!

 

Dotazník ke stažení ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění ke stažení ZDE

 

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy