hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v minulých dnech vyšla e Sbírce zákonů (částka 75) ze dne 27. 4. 2020 Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška má v § 1 – Hodnocení žáků – tři základní body:

  1. Hodnocení vychází z podkladů získaných v druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy,
  2. Podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takovéto vzdělávání podmínky,
  3. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za jiné pololetí školního roku 2019/2020.

Pokud jsou pravidla pro hodnocení výsledků (školní řád) v rozporu s výše uvedenými body, tak se NEPOUŽIJÍ.

Zkoušky (individuální vzdělávací plán) a komisionální zkoušky (zkoušky opravné, přezkumné) nejsou touto vyhláškou dotčeny. Postupuje se tedy podle Školského zákona v platném znění.

Dále byl vydán manuál pro základní školy, který shrnuje a doporučuje principy hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Za klíčovou považuji větu, že „problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáka“, vycházející ze zásady práva: V pochybnostech ve prospěch (zde) zkoušeného.

Vyhláška i manuál budou projednány na květnových pedagogických radách obou stupňů. S výsledkem a konkrétními opatřeními naší školy směrem ke klasifikaci v druhém pololetí školního roku 2019/2020 vás neprodleně seznámím na webových stránkách školy.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy