Upozornění pro rodiče žáků 1. až 5. tříd

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně, v příštích dnech provedou paní třídní učitelky vašich dětí průzkum o dobrovolné docházce dětí 1. až 5. tříd do naší školy od 25. května 2020.

Budou se ptát na tři věci:

a) zda máte zájem, aby vaše dítě (děti) chodilo od 25. 5. 2020 do školy;

b) zda máte zájem o odpolední činnost (obdoba školní družiny) – toto platí pouze pro žáky 1., 2. a 3. tříd;

c) zda máte zájem o případné školní stravování vašich dětí – platí pro všechny žáky 1. až 5. tříd navštěvujících školu.

Body b) a c) jsou zatím podmínečné – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a hygieniky a epidemiology připravují pokyny pro případné provozování odpolední činnosti a stravování. Je tak přislíbeno na začátek května.

Pro bod a) – tedy docházku do školy – zatím platí následující:

  1. Účast dětí na výuce ve škole je ryze dobrovolná. Děti, které zůstanou doma, budou dostávat úkoly a učivo tzv. „na dálku“.
  2. Výuka ve škole bude realizována ve skupinkách (třídách) maximálně po 15-ti dětech. Předpokládáme výuku od 8:00 do 11:40, tedy čtyři vyučovací hodiny.
  3. Výuku bude provádět jediný člověk v dané třídě (pedagogický pracovník nebude střídán).

Ostatní hygienická a epidemiologická opatření (pohyb dětí, nošení roušek, rozestupy ve třídách) mají být řešeny v rámci vydaných pokynů MŠMT na začátku května 2020. Hned, jak vyjdou, vás s nimi seznámím na webových stránkách školy.

Vážení rodiče, zvažte velmi dobře tuto dobrovolnou možnost školní docházky. Vím, že pro některé z vás je toto nutnost. Na druhé straně chci poctivě připomenout, že i přes dodržování pokynů včetně několikeré desinfekce prostor, dojde při spontánním jednání dětí (přestávky, svačiny, pitný režim, odchody na WC aj.) zcela jistě k nechtěnému porušení daných pravidel. I tento moment, prosím, zvažte. Pokud rozhodnete o účasti vašeho dítěte (dětí) ve škole, všichni pedagogičtí pracovníci učiní maximum pro to, aby hygiena a bezpečnost vašich dětí byly pro tuto chvíli prioritou.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy