Sdělení k příjímacím zkouškám na SŠ

Vážení zákonní zástupci,

V minulých dnech byl zaslán na školy přípis ministra školství, mládeže a tělovýchovy – Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (maturity).

Pro přijímací zkoušky platí v zásadě tyto body:

  1. Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na školách. Termín stanoví MŠMT.
  2. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a z písemného testu v oboru Matematika.
  3. Každý uchazeč koná písemný test z každého vzdělávacího oboru pouze jednou.

Další záležitosti – vyhodnocování zkoušky, zveřejňování výsledků, náhradní termíny, další kola atd. – jsou uvedeny buď na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

nebo byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, částka 48, rozeslána 27. 3. 2020 jako Zákon č. 135/2020 sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Vladimír Mašek – ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy