Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek dne 9. ledna 2020.

I. stupeň od 16:00 do 18:00

II. stupeň od 16:30 do 18:00

Účast zákonných zástupců vycházejících žáků je důležitá – budou předávány zápisové lístky.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy