Projektový den – 30 let svobody

Naši žáci se v pátek podívali do minulosti. Učitelé pro ně připravili projektový den nazvaný 30 let svobody.

Na několika stanovištích v areálu školy se tak děti mohly podívat do minulosti, konkrétně do socialismu. Nahlédnout mohli například do dobové samoobsluhy prodejny potravin, hudebnin nebo si vyzkoušet odvolit v nefalšované komunistické volební místnosti, kde nechyběla volební komise, nezbytné karafiáty nebo pionýři u volební urny…

Ve druhé části exkurze do minulosti pak na žáky čekal bývalý nefalšovaný protiatomový kryt, který se nachází pod školním bazénem. Kryt původně sloužil pro asi šedesát prominentů Teplic, kteří by v případě ohrožení nalezli v atomovém betonovém úkrytu hluboko pod zemí azyl po dobu asi 70 dnů. V krytu nechyběly sprchy, sklad potravin, zdravotnická místnost a především ruční vzduchotechnika, kterou ovládalo šest lidí.

Závěrem projektového dne s exkurzí do minulosti pak na děti čekalo bourání Berlínské zdi, tedy té papírové. To vše si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži v rámci poutavého projektového dne, do kterého se s chutí zapojili všichni učitelé školy…

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy