Oznámení vedení školy ke stávce 6.11.2019

Vedení školy projednalo na shromáždění zaměstnanců školy dne 4.11.2019 důvody, které vedou pracovníky školství k vyhlášení stávky. Respektujeme tyto důvody, stojíme za prohlášením ČMOSu a Unie školských asociací CZESHA, neboť se domníváme, že dohodnuté a předjednané věci by se měly dodržovat. Z tohoto hlediska stávku podporujeme a přihlašujeme se k ní rezolucí, kterou odesíláme na ústředí školských odborů. Zároveň ale si uvědomujeme velmi krátký čas na oznámení směrem k veřejnosti a k možnosti komplikovaných záležitostí z hlediska jak rodičů, tak provozu školy. Proto bylo rozhodnuto přihlásit se ke stávce pouze deklarativně, tj. zachovat výuku a všechny školské záležitosti (např. provoz školní jídelny, družiny, tělocvičen aj.) podle klasického rozvrhu. Ve středu 6.11.2019 tedy bude pravidelná a standardní výuka.

 

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy