Rozhodnutí o přijetí

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2019/2020 byli přijati tito žáci:

1/2019-PT, 2/2019-PT, 3/2013-PT, 4/2019-PT, 5/2019-PT, 6/2019-PT, 7/2019-PT, 8/2019-PT, 9/2019-PT, 10/2019-PT, 11/2019-PT, 12/2019-PT, 13/2019-PT, 14/2019-PT, 15/2019-PT, 16/2019-PT, 17/2019-PT, 18/2019-PT, 19/2019-PT, 20/2019-PT, 21/2019-PT, 22/2019-PT, 23/2019-PT,24/2019-PT, 25/2019-PT, 26/2019-PT, 27/2019-PT, 28/2019-PT, 29/2019-PT, 30/2019-PT, 31/2019-PT, 32/2019-PT, 33/2019-PT, 34/2019-PT, 35/2019-PT, 36/2019-PT, 37/2019-PT,38/2019-PT, 39/2019-PT, 40/2019-PT, 41/2019-PT, 42/2019-PT, 43/2019-PT, 44/2019-PT, 45/2019-PT, 46/2019-PT, 47/2019-PT, 48/2019-PT, 49/2019-PT, 50/2019-PT, 51/2019-PT, 52/2019-PT, 53/2019-PT

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy