Maminko posílám zprávu

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola se rozhodla zapojit zkušebně do programu „Maminko, posílám zprávu“ (www.MaminkoPosilamZpravu.cz ). O co se jedná? U vchodu školy bude instalováno čtecí zařízení, z něhož Váš syn, Vaše dcera mohou pomocí zakoupeného čipu poslat zprávu na Váš MBT, že v pořádku dorazili do školy. Zkušební provoz bude realizován v dubnu – červnu 2019, kdy cena čipu je 60,- Kč (tj. 20,- Kč/měsíc). Pokud by byl o tuto službu zájem, rodiče by platili za školní rok 200,- Kč (tj. též 20,- Kč/měsíc). Záležitost je primárně určena žákům prvního stupně, ale pokud by byl zájem i na druhém stupni, je možné čtecí službu rozšířit, kapacita je na celou školu.

V nejbližších dnech budou žákům a žákyním na prvním stupni rozdány letáky s informací, ale hlavně s přihláškou, kterou žáci a žákyně odevzdají, v případě zájmu, třídním učitelkám. V případě nezájmu o tuto službu považujte tuto informaci vedení školy za irelevantní.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy