Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

V souladu s ustanovením § 36 ods. 5 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění oznamujeme, že od školního doku 2018/2019 byli přijati tito žáci:

1/2018-PT, 2/2018-PT, 4/2018-PT, 5/2018-PT, 6/2018-PT, 7/2018-PT, 8/2018-PT, 9/2018-PT, 10/2018-PT, 11/2018-PT, 12/2018-PT, 13/2018-PT, 14/2018-PT, 15/2018-PT, 16/2018-PT, 17/2018-PT, 18/2018-PT, 19/2018-PT, 20/2018-PT, 21/2018-PT, 22/2018-PT, 23/2018-PT,24/2018-PT, 25/2018-PT, 26/2018-PT, 27/2018-PT, 28/2018-PT, 29/2018-PT, 30/2018-PT, 31/2018-PT, 32/2018-PT, 33/2018-PT, 34/2018-PT, 35/2018-PT, 36/2018-PT, 37/2018-PT,38/2018-PT, 39/2018-PT, 40/2018-PT, 41/2018-PT, 42/2018-PT, 43/2018-PT, 44/2018-PT, 45/2018-PT, 46/2018-PT, 47/2018-PT, 48/2018-PT, 49/2018-PT, 50/2018-PT, 51/2018-PT, 52/2018-PT, 53/2018-PT, 54/2018-PT, 55/2018-PT, 56/2018-PT, 57/2018-PT, 58/2018-PT, 59/2018-PT, 60/2018-PT, 62/2018-PT, 63/2018-PT, 64/2018-PT, 65/2018-PT, 66/2018-PT, 67/2018-PT

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy