Příjezd do Londýna

Po dlouhé cestě jsme konečně v pořádku a plném počtu dorazili do Londýna. Snad nám bude počasí přát.