Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci.

Vzhledem k tomu, že do stanoveného termínu 12. 12 2017 nebyl podán žádný protinávrh, ani pozměňující či doplňující návrh na kandidáta (kandidátku) do školské rady, zůstává jediným kandidátem na zákonného zástupce Mgr. Jiří Šimůnský.

Pokud ve lhůtě do 19. 12. 2017 včetně se neobjeví převaha nesouhlasných hlasů (tj. více než polovina ze 662 volitelů, tedy počet nesouhlasných hlasů by musel činit 332), bude považován pan Mgr. Šimůnský za zvoleného na další funkční tříleté období, které počíná 1. lednem 2018.

O případném zvolení či nezvolení Mgr. Šimůnského budete informováni prostřednictvím webových stránek školy nejpozději do 22. 12. 2017 včetně.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy