Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci.

V souladu s volebním řádem vydaným Statutárním městem Teplice 18. 11. 2005 vyhlašuji volby do školské rady při Základní škole Teplice, Edisonova ulice. Rada plní své úkoly podle § 167 a 168 Školského zákona v platném znění. Školská rada je tříčlenná (zástupci za zřizovatele, za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky školy). Tyto volby jsou za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Od 27. 8. 2014 pracuje ve školské radě pan Mgr. Jiří Šimůnský. Pan Šimůnský pracuje jako OSVČ a jeho dvě děti navštěvují první a druhý stupeň naší školy. Pan Šimůnský projevil dále zájem ve školské radě pracovat a tedy i kandidovat na další tříleté období.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, pokud máte další návrhy na případné protikandidáty, prosím, o jejich sdělení (jméno, příjmení, bydliště) na adresu školy, písemně, k rukám ředitele školy nebo mailem na adresu masek@edisonka.cz . Musí jít o zákonného zástupce žáků navštěvujících naší školu. Termín podání stanovuji do 12. 12. 2017 včetně. O počtu kandidátů a způsobu voleb budete informováni pomocí webových stránek dne 13. 12. 2017.

Mgr. Vladimír Mašek, ředitel školy

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy