4.B v muzeu

Dne 3. listopadu 2017 se třída 4.B zúčastnila prohlídky v Regionálním muzeu v Teplicích na téma „Pravěk – Teplicko a Podkrušnohoří“.

S paní průvodkyní děti prošly expozice z dob pravěku kolem našeho města, prohlédly si ostatky mamuta, vykopávky ze starší doby železné, z doby kamenné ale i bronzové…

Nejvíce je zaujal hrob pračlověka a socha v životní velikosti… Výstava se dětem velmi líbila, odnesly si další poznatky z okolí Teplicka…

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy