Naučný podzimní výlet – 2.C

Dne 13. 10. 2017 žáci 2. C se vydali na naučný podzimní výlet směr Komáří vížka. Co se naučili ve škole, aplikovali v praxi. Zdárně plnili úkoly nejen z prvouky, ale i Českého jazyka, matematiky a tělesné výchovy. Nakonec si i zazpívali. Při svačině pozorovali z vyhlídky naše město, Krušné hory s horou Bouřňák atd. Jejich cesta končila až na Komáří vížce odkud byl krásný výhled do Německa. Protože na konci cesty vyzbyl kousek času, před příjezdem autobusu, zahráli si žáci hru „Molekuly“. Počasí bylo ten den nádherné, celá třída si výlet velice užila a vracela se s úsměvem na tváři.

  • PŘEHLED AKTUALIT
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy